Miten hallita omaa onnea ja menestystä

Ilmaiskierroksia | Miten hallita omaa onnea ja menestystä
Miten hallita omaa onnea ja menestystä

Onni on käsite, jolla voidaan tarkoittaa erilaisia asioita elämässä. Onni voi tarkoittaa onnellista olotilaa, mutta nettipelaajille onni tarkoittaa hyvää tuuria. Kasinopeleissä menestyminen voi joissain tapauksissa perustua osittain pelaajan taitoihin, kuten esimerkiksi blackjack pelissä sekä muutamissa muissa uhkapeleissä. Tällaisia uhkapelejä, joissa talon etua voi kuroa strategisten valintojen avulla voi löytää esimerkiksi kasinotilmantilia.io vertailusivuston kautta. Suurimmassa osassa kasinopelejä menestyminen perustuu kuitenkin puhtaasti hyvän onnen eli tuurin tuomiin voittoihin.

Hyvää onnea pidetään pääasiassa ihmisen vaikuttamisen ulottumattomissa olevana asiana, jonka hallinta on ihmiselle mahdotonta. Ihmisten suhtautumisessa tähän on kuitenkin erilaisia näkemyksiä. Psykologit ovat tutkineet ihmisten asenteita onnea ja hyvää tuuria kohtaan ja havainneet eroja siinä, mitä ihmiset ajattelevat hyvästä ja huonosta onnesta. Uhkapelaajille onni ja sattuma eivät ole sama asia. Onnen uskotaan seuraavan pelaajaa, joka on kokenut ja taitava sekä omaa vakaan uskon omaan voittoonsa. Ikään kuin taitavat pelaajat menestyvät paremmin, koska hyvät taidot lisäävät myös pelionnea.

Kasinopelaajien uskosta omaan onneen on tehty useita tieteellisiä tutkimuksia. Kalifornian yliopiston filosofian laitoksen tutkijaprofessori Pritchard Duncan on yksi tunnetuimpia onnekkuuden tutkijoita. Hänen julkaisemissa onnekkuutta pohdiskelevissa teoksissa ja tutkimuksissa edellä mainittu menestyvien pelaajien usko omaan parempaan onneen on todistettu. Nämä onnekkaat pelaajat uskoivat olevansa taitavampia pelaajia, eivätkä siksi menetä pelikassaansa satunnaisista huonoista sattumista huolimatta. Päällimmäiseksi syyksi tähän parempaan onneen paljastui taitavien pelaajien kyky tarttua hyvän sattuman tarjoamiin tilaisuuksiin saada voittoja.

 

Onko mahdollista, että toisilla on aina parempi onni?

Lähes kaikki meistä tuntevat tai ovat joskus tunteneet henkilön, jolle kaikki asiat tuntuvat osuvan kohdalleen. Tällainen henkilö pärjää niin kasinopeleissä kuin kaikilla muillakin elämän osa-alueilla eikä heidän hyvälle tuurilleen näy loppua olevan. Tällainen henkilö pitää itseään onnekkaana, jolle sattuman tarjoaa tavallista useammin hyvän kortit käteen. Epäonnisia ihmisiä yhdistää puolestaan vakaa usko, etteivät he kuitenkaan voita mitään. Tämä asetelma on herättänyt myös psykologeja pohdiskelemaan ja tutkimaan, onko todellakin mahdollista, että joillakin ihmisillä on parempi onni kuin toisilla.

Yksi tunnettu psykologi, joka on tutkinut asiaa ja julkaissut aiheesta tutkimustuloksia, on Hertfordshiren yliopiston tutkijaprofessori Richard Wiseman. Hän kokosi tutkimustansa varten kaksi erilaisista henkilöistä koostuvaa koeryhmää. Yhdessä ryhmässä oli vain henkilöitä, jotka kokivat olevansa hyvin onnekkaita ja heille sattui, ainakin heidän omasta mielestään, jatkuvasti hyviä asioita. Toinen ryhmä oli luonnollisesti ensimmäisen vastakohta, joka koostui itsensä hyvin huono-onnisiksi kokevista henkilöstä, jotka uskoivat aina häviävänsä.

Onnekkaiden henkilöiden ryhmälle erilaiset onnenpotkut olivat säännöllisiä kokemuksia ja epäonnisten ryhmän edustajat kertoivat poikkeuksetta epäonnistuvansa yrityksissään ja kokevansa epäonnea kaikessa, mihin he vain ryhtyvätkään. Tutkimusten avulla ei pystytty saamaan selville minkäänlaisia olennaisia eroja ryhmien jäsenten älykkyydessä ja fyysisessä olemuksessa. Mikään selkeä seikka ei selittänyt toisen koeryhmän parempaa onnea elämässä. Tutkimus toi esille selvästi myös sen, että hyväonniset eivät ajatelleet olevansa parempia arvaamaan lottonumeroita kuin toinen koeryhmä. Keskeisin ero ryhmien välillä ilmeni uskomuksessa omaan hyvään tuuriin. Hyväonniset eivät myöskään nähneet samalla tavalla negatiivisuutta huonojen sattumien osuessa kohdalle. He löysivät huonostakin tuurista hyviä puolia.

 

On helppo kulkea oman onnensa ohitse

Wisemanin tutkimuksen keskeinen löydös olikin koeryhmien erilainen suhtautuminen sattumaan ja sen vaikutus heidän tekemiin valintoihin. Jatkuva epäonnen tunne tekee ihmisestä tyytymättömän ja ahdistuneen. Tämä vaikuttaa ihmisen tekemiin päivittäisiin valintoihin ja tällainen henkilö valitettavasti usein kulkee oman onnensa ohitse.

Useat käyttäytymistieteen ja psykologian tutkimukset ovat todistaneet, että tyytymätön ihminen ei välitä ympärillään tapahtuvista asioista. Hän ei osaa keskittyä ja nähdä epäonnisilta tuntuvissa tilanteissa mitään positiivista. Tämä johtaa helposti tilanteeseen, jossa epäonnekkaaksi itsensä kokeva henkilö ei huomaa eteen tulevia mahdollisuuksia. Onnekkaiksi itsensä kokevat puolestaan osaavat tunnistaa hyvät mahdollisuudet ja toimivat aktiivisesti tällaisissa tilanteissa. Hyviin sattumiin tarttuminen tuo mukanaan hyvää onnea.

 

Onnellisuus lisää onnekkuutta

Lottovoiton saamisen tai nettikasinopeleissä menestymisen mahdollisuus ei kasva uskomalla voittoon. Positiivinen elämänasenne ja uskominen omiin mahdollisuuksiin avaavat kuitenkin lisämahdollisuuksia erilaisiin onnenpotkuihin, jotka muutoin jäisivät elämässä huomaamatta. Onnellinen ihminen huomaa mahdollisuudet onnenpotkuihin paremmin ja vain siksi hän on onnekas.

  • hoitosinulle.fi

 

 

Evästeet auttavat meitä tarjoamaan parhaimman käyttökokemuksen ilmaiskierroksia-ilman-talletusta.fi -sivustolla. Jatkamalla sivustolla annat meille luvan evästeiden käyttöön.

Hyväks Lue lisää evästeistä